Marketingová strategie

Vykročte správným směrem a posuňte hranice svého podnikání.

Produkt bez správné a promyšlené propagace je na dnešním trhu jako loďka v oceánu.
Sem tam na ni někdo narazí, ale na první pohled je zcela neviditelná. Ať už je vaše nabídka sebelepší, bez správných marketingových kroků bude poptávka zpravidla mizivá. Konkurenceschopná firma se bez efektivní marketingové strategie neobejde.

Proč mít marketingovou strategii?

Stejně jako se dobrý podnik opírá o promyšlenou strategii, není ani v marketingu dobré jen tak střílet do neznáma. V první řadě nám jde totiž o zákazníka. Spokojený zákazník vytváří firmě zisk. Nespokojený nebo žádný zákazník naopak firmu demoluje

Cílem marketingu je objevit, poznat a pochopit potřeby zákazníků, ovlivňovat jejich frekvenci a sílu a pracovat se strategickými cíli organizace. Přitom se marketing zaměřuje na ty skupiny lidí, které může uspokojit nejlépe a zveřejňuje firemní nabídky tak, aby měly na trhu osobitou image (více v článku STP).

Marketingová strategie se opírá o záměry a poslání firmy a vyjadřuje cíle, kterých chce firma dosáhnout. Zároveň určuje směr, kterým chceme v marketingu jít.

Fáze marketingové strategie

 • Fáze analýz – získání dat analytickými nástroji a výzkumy
 • Fáze syntézy – vytvoření marketingového mixu a jeho složek, stanovení prodejních cílů (objem prodejů), stanovení ceny, stanovení způsobů propagace a distribuce apod
 • Plánování – rozdělení cílů na jednotlivé úkoly a delegování
 • Fáze realizace – výroba a prodej výrobku nebo služby.
 • Fáze kontroly a korekce – vyhodnocování výsledků prodeje, korekce marketingové strategie.
 • Strategické řízení – dlouhodobá práce na inovacích (produktové, výrobní, marketingové apod.), které je třeba posuzovat a vyhodnocovat v kontextu všech fází marketingové strategie.

Vyhodnocení marketingové analýzy

Sběr dat prostřednictvím průzkumů a analýz nám pomohl uvědomit si všechny varianty a možnosti.
V aktuální fázi je potřeba všechna data zpracovat do konceptu a vsadit je do kompletní marketingové strategie.

Tvorba strategie

Nejdůležitější při tvorbě marketingové strategie je uvědomit si vlastní (firemní) poslání a vizi. Víme pak finální bod, kterého chceme dosáhnout a zbývá nám určit cestu. Výstupy z analýz nám pak slouží jako mapa, na které vidíme jednotlivé překážky a příležitosti. 

Stanovení marketingové strategie je často individuální záležitost, u které nelze dát přesný návod platný pro všechny obory. Pro přípravu můžete využít například framework STDC, který dělí strategii podle jednotlivých nákupních fází klienta:

Vytvoření vlastní marketingové strategie

krok po korku

Framework STDC 

SEE

 • Fáze hledání a objevování
 • Zaujmete velkou část publika
 • Volíte témata, která zajímají Vaši cílovou skupinu (i když se nemusí přímo vázat k Vašemu produktu)
 • Cílem je získání pozornosti
 •  

THINK

 • fáze přemýšlení o nákupu
 • cílíte na motivy a potřeby zákazníka
 • prezentujete svůj produkt tak, aby si ji chtěl zákazník koupit (dáváte argumenty a zároveň vyvoláváte správný pocit)
 • Cílem je přesvědčit o výhodnosti nákupu u vás

DO

 • fáze nákupu
 • oslovíte lidi, kteří právě nakupují
 • ukazujete, že proces nákupu je u vás jednoduchý a srozumitelný
 • Cílem je dát klientovi podmínku (nakoupí u vás hned, získá toto)

CARE

 • fáze péče o zákazníka
 • ukazujete, že nakoupili správně
 • udržujete vztah a dáváte další informace o Vašich produktech
 • Cílem je ujistit a dlouhodobě udržet pozornost
 • Cílem je dát klientovi podmínku (nakoupí u vás hned, získá toto)

Vytvořte si vlastní strategii podle frameworku STDC 

5P marketingová strategie

Často využívanou variantou pro rozložení marketingové strategie je 5P.

Product (produkt): 

Co prodáváte? Jaké má váš produkt či služba jedinečné vlastnosti?

Price (Cena): 

Kolik to bude stát? A proč?

Place (Místo): 

Kde bude možné vaše služby či produkty koupit? Kde bude probíhat akvizice zákazníků? Segmentace trhu. Možná to bude na internetu a vás tak bude zajímat online marketingová strategie.

Promotion (Propagace): 

Jak váš produkt či službu uvedete na trh a udržíte na očích? Co způsobí, že bude o produkt či službu zájem?

People (Lidé): 

Kdo jsou lidé, co se o výše uvedené body budou starat? Mají dostatek zkušeností? Budou své úkoly zvládat a stíhat? Jak bude fungovat zákaznická podpora?

Stanovení cílů a plánování

Posledním krokem při přípravě marketingové strategie je stanovení cílů. Cíle si rozdělíme na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Nestává se, že dlouhodobý cíl zůstane po několika letech stejný. Jeho hlavním významem je směr, kterým má společnost jít a motivace.

Dlouhodobý cíl:

 • vychází z vize a poslání
 • stanovuje se na 5 a více let
 • ukazuje jaké změny ve společnosti naše služba/produkt dělá
 • číselně určený počet prodejů, zákazníků, oslovených lidí nebo počet kontaktů

Střednědobý cíl:

 • vychází z dlouhodobého cíle
 • stanovuje se na 1-3 roky
 • ukazuje jednotlivé dílčí cíle, které je potřeba splnit v kratším časovém horizontu

Krátkodobý cíl:

 • vychází ze střednědobých cílů
 • stanovuje se na měsíce / kvartály
 • dílčí počet kontaktů, prodejů, zákazníků, kampaní, výdajů, obratu, oslovených lidí,..

Po stanovení dílčích cílů podle SMART následuje jejich rozplánování na jednotlivé úkoly s co nejpřesnějšími termíny a rozpočty. Pro jednotlivé úkoly musíme kromě cíle znát i formu a obsah.

Z analýz máme informace o cílové skupině:

 • Zájmy
 • Motivy k nákupu
 • Pocity, se kterými se ztotožňují
 • Co jim na trhu chybí
 • Jaké mají potřeby a čím je uspokojit
 • Kde tráví svůj čas

Když vyjdeme z frameworku STDC, máme stanovené:

 • Komunikační kanály (web, google, seznam, fb, ytb, offline,…)
 • Obsah (zájmy cílovky podle fází, info o produktu, prodejní video,..)
 • Způsob sdělení (text, obrázky, videa, animace, bannery,…)

A máme hotovo. Marketingová strategie je na světě. Teď zbývá ji rozplánovat na jednotlivé úkoly a postupně ji zrealizovat. I s tímto Vám dokážeme pomoci, když nás oslovíte.

Plánování

Známe cíle, víme jak jich dosáhnout, víme jak náš produkt a službu prezentovat a víme jaké použít kanály. Následuje rozdělit si každý úkol na jednotlivé kroky, kterým dáme termíny a určíme kdo jednotlivé části vytvoří.

Menší projekty se mohou řešit svépomocí, větší projekty se dají delegovat na marketingový tým nebo jednotlivé specialisty.

K projektovému řízení doporučujeme službu Trello, Asana nebo Freelo. V kombinaci s google drive a calendar získáte vynikající nástroj, který Vám pomůže získat přehled nad Vaším projektem a pomůže dotáhnout ho do finální podoby.

Celkové shrnutí

Jako poslední bod si shrneme co všechno je v bodech při přípravě strategie možné řešit, na co myslet a co prezentovat.

 • Představení firmy a oblasti jejího podnikání
 • Hlavní cíle, alternativní cíle firmy a strategie- období cílů, pro které je plán připravován
 • Situační analýza
 • Rozbor současného stavu podikání- marketingový výzkum (např. SWOT analýza, GAP analýza, analýza software)
 • Marketingové cíle
 • Budoucí stav firmy- cíle musejí být měřitelné a vyhodnotitelné
 • Marketingová strategie
 • Jak se do cílového stavu firma dostane
 • Vaše produkty a služby- výhody ale i nevýhody
 • Způsob nabídky produktů a služeb
 • Ceny
 • Propagace
 • Konkurenční výhody
 • Akční programy
 • Co, cíle, zodpovědnost
 • Časový plán
 • Očekávané náklady
 • Rozpočet
 • Očekávané náklady a tržby (např. z prostoru pro reklamu u dané firmy jiné firmě)
 • Systém měření a kontroly
 • Co se bude a jak se bude kontrolovat
 • Kdo bude kontrolovat
 • Kdy bude kontrolovat
 • Přílohy (např. Tabulky, výsledky marketingových výzkumů, organizační schémata apod.)

Úspěch v podnikání spočívá v dotahování činností.
Jediné rozhodnutí, které může pohřbít Vaše podnikání, je žádné rozhodnutí.

Přejeme Vám, aby se podnikání dařilo a jsme tu pro Vaši podporu.

Pokud budete chtít informace vyjasnit, doplnit nebo nám chcete dát jen zpětnou vazbu, napište nám.

Síla spolupráce

Vstupní konzultace zdarma

Kouzlo je v časové efektivitě a umění práci delegovat. Jsme připraveni za vás bojovat a těšíme se na společné úspěchy.

Domluvte si krátké setkání, kde se pobavíme o možné spolupráci.

Aplikujte know-how ihned do praxe!

Zadejte email a pošleme Vám pracovní list, ve kterém najdete shrnutí, podle kterého si vytvoříte vlastní strategii.

Pokud pro Vás byly informace nové, přínosné nebo Vám udělali radost, můžete si stáhnout pdf shrnutí v dokumentu společně s pracovním listem.
Pracovní list Vám pomůže urovnat si informace a nastavit další kroky.

Marketingová strategie

Vyplňte prosím údaje.
Na uvedený email Vám zašleme shrnutí a pracovní list.

 • Vaše údaje budou zpracovány těchto pravidel.

Nezávazná poptávka

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním zadaných údajů.
Údaje využíváme pouze ke vzájemné komunikaci.

Po odeslání formuláře Vás bude kontaktovat konzultant.
Pobavíte se detailněji o Vašich představách, přiblíží Vám, jak fungujeme a domluvíme se, jak budeme postupovat dále.

Plánujeme a držíme termíny

Aktivně komunikujeme

Soustředíme se na přínos

Orientujeme se na cíl

E-BOOK ZDARMA

Vlastní marketingová strategie

krok po kroku

Vyplňovací pracovní sešit, který Vám pomůže zorganizovat a připravit marketingovou strategii.
Pokud chcete využít informace na maximum, stáhněte si tento pracovní e-book a při čtení ho rovnou doplňujte.
Telefon vyplňte v  případě, že máte zájem o 15 min konzultaci zdarma.

Odeslání proběhlo v pořádku

Těšíme se na spolupráci!

Kontrola FB reklam ZDARMA

1

Zavoláme si

2

Nasdílíte nám náhled

3

Projdeme nastavení reklam

4

Dáme Vám tipy na zlepšení

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním zadaných údajů.
Údaje využíváme pouze ke vzájemné komunikaci.

Po odeslání formuláře Vás bude kontaktovat konzultant, se kterým se domluvíte na detailech.

Služba je pro Vás zdarma, protože pro nás je zde potenciální šance, že pokud reklamy nebudou správně nastavené, využijete naší profesionální správy. Neberte to jako závazek, naší prioritou je spokojený podnikatel a jeho zákazník.